பொங்கலோ! பொங்கல்!! சியாட்டல் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பொங்கல் 2022 நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் போட்டிகள் இதோ உங்க‌ளுக்காக‌… உங்கள் பங்களிப்பை உறுதி செய்ய உடனே பதிவு செய்யுங்கள்!

பதிவு செய்ய : Pongal 2022 Event Registration

விதிமுறைகள்: Pongal 2022 Event Rules

உறுப்பினராக‌ : STS Membership Registration

 

Leave A Comment